Trang chủ > Luật, XÃ HỘI > Người Việt Nam muốn kết hôn với người Trung Quốc tại Trung Quốc cần biết.

Người Việt Nam muốn kết hôn với người Trung Quốc tại Trung Quốc cần biết.

Người Trung Quốc kết hôn với người nước ngoại tại Trung Quốc thì làm thủ tục ở đâu? Căn cứ vào quy định của Luật hôn nhân Trung Quốc thì công dân Trung Quốc cùng với người nước ngoài (bao gồm người nước ngoài thường trú và tạm trú ở Trung Quốc, người Hoa quốc tịch nước ngoài, Hoa kiều nước ngoài định cư tại Trung Quốc) trong phạm vi lãnh thổ Trung Quốc làm thủ tục xin kết hôn. Hai bên nam nữ đương sự phải cùng đến bộ phận giải quyết hộ tịch công dân được chính quyền địa phương của tỉnh sở tại, khu tự trị, thành phố trực thuộc chỉ định để làm thủ tục đăng ký kết hôn. Đương nhiên, nếu phải kết hôn tại nước ngoài thì cũng phải đến cơ quan tương ứng ở nước ngoài để làm thủ tục đăng ký kết hôn.

(Bản dịch tiếng Việt do ngocsac sưu tầm từ website tư vấn hôn nhân có yếu tố nước ngoài của Trung Quốc và dịch sang tiếng Việt, với mục đích giúp ai có ý định kết hôn với người Trung Quốc tại Trung Quốc hiểu hơn các thủ tục bên đó. Nếu kết hôn tại Việt Nam, thì phải căn cứ theo quy định của pháp luật Việt Nam)

 

I/ Người Trung Quốc với người nước ngoài tại Trung Quốc khi làm thủ tục kết hôn cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

Người Trung Quốc cần chuẩn bị những giấy tờ và tài liệu chứng minh nào?

(1). Sổ Hộ khẩu

A. Sổ Hộ khẩu phải phải theo yêu cầu của Bộ Công an và Sở công an của tỉnh, thống nhất sử dụng mẫu sổ bìa cứng ruột mềm có nhiều trang, do Bộ Công an nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa quản lý. Sở Công an của tỉnh X thống nhất in ấn Sổ hộ khẩu.Trang đầu của Sổ hộ khẩu  phải đóng dấu chuyên dụng của Sở công an tỉnh X, phải có chữ ký hoặc dấu của người chuyên trách, đóng thêm dấu của cơ quan đăng ký hộ khẩu. Những trang có nội dung chủ hộ hoặc bản thân ghi chép phải đầu đủ, có chữ ký hoặc con dấu của người phụ trách, đóng thêm dấu của cơ quan đăng ký hộ khẩu.

B. Chủ hộ đã chết hoặc chuyển đi, nhất thiết phải đổi Sổ hộ khẩu.

C. Trường hợp đương sự thuộc hộ khẩu tập thể, có thể căn cứ vào thẻ hộ khẩu cá nhân trong Sổ hộ khẩu tập thể hoặc  bản phô tô Sổ hộ khẩu có ghi chép hộ tịch người đó có đóng dấu đơn vị.

D. Tình trạng hôn nhân ghi trong Sổ hộ khẩu phải thống nhất với tình trạng hôn nhân của người đó vào thời điểm đăng ký kết hôn. Trường hợp không thống nhất, đương sự phải đến cơ quan Công an đính chính trước.

(2 Chứng minh thư nhân dân

A. Các thông tin ngày sinh , giới tính và Họ tên phải thống nhất với Sổ hộ khẩu.

B. Trường hợp không giống nhau, đương sự trước tiên phải đến cơ quan công an đính chính trước. Để tiết kiệm thời gian chờ đợi cho đương sự, xin chuẩn bị đầy đủ Chứng minh nhân dân đời hai.

II/ Người nước ngoài làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, cần phải chuẩn bị những giấy tờ và tài liệu chứng minh nào?

Những giấy tờ và tài liệu cần phải có như sau:

1. Hộ chiếu của cá nhân còn hiệu lực hoặc giấy tờ du lịch quốc tế khác còn hiệu lực.

2. Giấy Chứng nhận độc thân (không có chồng hoặc vợ) do cơ quan công chứng hoặc cơ quan có thẩm quyền của  nước sở tại cấp, được  Lãnh sự quán nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại nước sở tại chứng nhận hoặc Lãnh sự quán nước đó tại Trung Quốc chứng nhận, hoặc  Giấy chứng nhận độc thân do Lãnh sự quán nước đó tại Trung Quốc cấp còn hiệu lực trong 6 tháng.

Đồng thời nộp 3 ảnh hồ sơ 4×6 chụp mới nhất. Nếu tài liệu chứng mình là tiếng nước ngoài thì theo quy định của Bộ dân chính Trung Quốc, phải thông qua cơ quan đăng ký chỉ định cơ quan phiên dịch sang tiếng Trung Quốc.

Chú ý đặc biệt: Trong quá trình chứng minh không có phối ngẫu (chồng hoặc vợ) phải thể hiện rõ các từ ngữ chứng minh không có chồng (vợ) sau: “chưa kết hôn”, “ly hôn” “chồng (vợ) chết”, ngoài những từ đó ra đều không thể coi đã thụ lý chứng minh không chồng (vợ).

Tham khảo thêm tại trang:

http://www.mca.gov.cn/article/zwgk/fvfg/shsw/200803 /20080310012158.shtml

III/ Trình tự cụ thể khi làm thủ tục đăng ký kết hôn của người nước ngoài

Người Trung Quốc làm thủ tục nhận Giấy chứng nhận kết hôn với người nước ngoài thì trình tự đăng ký kết hôn cũng gần giống với thủ tục đăng ký kết hôn giữa người Trung Quốc với nhau. Có thể chia ra ba bước: Nộp hồ sơ xin đăng ký kết hôn, thẩm tra hồ sơ và đăng ký kết hôn. Các bước thực hiện có sự khác nhau nhất định:

Bước 1: Nộp hồ sơ xin đăng ký kết hôn

Công dân Trung Quốc và Người nước ngoài (bao gồm người nước ngoài thường trú và tạm trú tại Trung Quốc, người Hoa quốc tịch nước ngoài, Hoa kiều định cư tại Trung Quốc) làm thủ tục xin kết hôn tại Trung Quốc.

Hai bên nam nữ đương sự phải cùng đến bộ phận  một cử hộ khẩu công dân được chính quyền địa phương của tỉnh sở tại, khu tự trị, thành phố trực thuộc  chỉ định để làm thủ tục đăng ký kết hôn. Công dân Trung Quốc và người nước ngoài cần có các giấy tờ khác nhau sau:

Công dân Trung Quốc cần có:

1. Chứng minh hộ tịch bản thân.

2 Hộ khẩu cá nhân nơi sở tại được chính quyền cấp huyện trở lên, đơn vị nơi bản thân công tác từ cấp huyện trở lên, nhà trường, đơn vị sự nghiệp, xí nghiệp cấp cho các giấy tờ  chứng minh họ tên, giới tính, ngày sinh, dân tộc, tình trạng hôn nhân (chưa kết hôn, ly hôn, chồng vợ chết), nghề nghiệp, tính chất công việc, đơn xin kết hôn cùng ai.

Người nước ngoài cần có các giấy tờ sau:

1. Hộ chiếu cá nhân hoặc giấy tờ cá nhân khác, giấy tờ chứng minh quốc tịch.

2. Giấy cư trú cho người nước ngoài do bộ công an Trung Quốc cấp, hoặc  Chứng minh thư do phòng ngoại sự cấp, hoặc giấy tờ tạm thời đến Trung Quốc, ở lại Trung Quốc.

3. Giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân do Bộ ngoại giao Trung Quốc (hoặc cơ quan ủy quyền của Bộ ngoại giao Trung Quốc) và đại sứ quán, lãnh sự quán Trung Quốc tại nước đó chứng nhận do cơ quan công chứng Trung Quốc cấp, hoặc do đại sứ quán, lãnh sự quán nước đó tại Trung Quốc cấp phát.

Kiều dân ở nước ngoài cần có:

1. Hộ chiếu cá nhân, hoặc giấy tờ thay thế hộ chiếu, giấy chứng minh quốc tịch, (người không có quốc tịch miễn nộp).

2. Giấy cư trú do Bộ công an Trung Quôc cấp.

3. Hộ khẩu cá nhân nơi sở tại được chính quyền cấp huyện trở lên, đơn vị nơi bản thân công tác từ cấp huyện trở lên, nhà trường, đơn vị sự nghiệp, xí nghiệp cấp cho các giấy tờ  chứng minh họ tên, giới tính, ngày sinh, dân tộc, tình trạng hôn nhân (chưa kết hôn, ly hôn, chồng vợ chết), nghề nghiệp, tính chất công việc, đơn xin kết hôn cùng ai.

Ngoài ra hai bên nam nữ kết hôn còn cần phải cung cấp Giấy chứng nhận sức khỏe tâm thần do cơ quan đăng ký kết hôn chỉ định bệnh viện khám trước khi đăng ký kết hôn.

Khi các giấy tờ cần thiết đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật Trung Quốc thì có thể đem hồ sơ kèm ảnh của hai bên đến cơ quan đăng ký kết hộp trình nộp hồ sơ.

Đương sự nộp đơn xin đăng ký kết hôn phải cung cấp những giấy tờ liên quan xác thực, không được che dấu sự thật.

Bước 2:  Thẩm tra

Cơ quan quản lý đăng ký kết hôn tiến hành thẩm tra hồ sơ, xác minh hồ sơ có đủ tiêu chuẩn để kết hôn, chỗ nào chưa rõ, phải hỏi đương sự, nếu cần thiết yêu cầu đương sự cung cấp tài liệu chứng minh khác.

Bước 3: Đăng ký

Trình tự đăng ký

Cơ quan đăng ký kết hôn khi nhận được hồ sơ đủ điều kiện phải lập tức tiếng hành đăng ký kết hôn, cấp phát Giấy chứng nhận kết hôn, phải ghi chú hủy bỏ Giấy chứng nhận ly hôn trước đó. Nhưng đối với trường hợp công dân Trung Quốc và người nước ngoài đăng ký kết hôn thì giải quyết  cấp Giấy chứng nhận kết hôn sau 1 tháng từ khi nhận hồ sơ. Giấy chứng nhận kết hôn có yếu tố nước ngoài phải được dán ảnh của hai bên nam nữ đồng thời đóng dấu của cơ quan đăng ký kết hôn thuộc cấp huyện trở lên.

Đương sự xin đăng ký kết hôn nếu nhận được sự can thiệp của đơn vị hay người khác mà không thể nhận được Giấy chứng nhận kết hôn thì cơ quan đăng ký kết hôn kiểm tra xác minh nếu phù hợp điều kiện thì làm đăng ký đương sự.

Từ chối đăng ký kết hôn trong các trường hợp sau:

Người xin đăng ký kết hôn có các trường hợp sau đây thì bị từ chối đăng ký kết hôn:

1.Chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định pháp luật

2. Không tự nguyện

3. Đã có chồng (hoặc vợ)

4. Có quan hệ huyết thống trực hệ hoặc trong 3 đời

5. Mắc bệnh mà y học cho rằng không nên kết hôn

Theo quy định của Nhà nước Trung Quốc, Công dân Trung Quốc là quân nhân, nhân viên cơ yếu và nhân viên nắm các vấn đề cơ mật trọng yếu quốc gia, những người đang phải lao động cải tạo và chịu án phạt không được kết hôn với người nước ngoài. Cơ quan đăng ký kết hôn từ chối đăng ký kết hôn cho đương sự phải có công văn giải thích rõ lý do. Đương sự cho rằng đủ điều kiện kết hôn mà cơ quan đăng ký kết hôn không giải quyết có thể căn cứ theo quy định của luật kháng nghị hành chính xin kháng nghị, nếu không  phục việc kháng nghị thì có thể căn cứ luật tố tụng hành chính tiến hành tố tụng.

(Bản dịch tiếng Việt do ngocsac sưu tầm từ website tư vấn hôn nhân có yếu tố nước ngoài của Trung Quốc và dịch sang tiếng Việt, với mục đích giúp ai có ý định kết hôn với người Trung Quốc tại Trung Quốc hiểu hơn các thủ tục bên đó. Nếu kết hôn tại Việt Nam, thì phải căn cứ theo quy định của pháp luật Việt Nam)

Tham khảo thêm tại website Bộ dân chính nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

http://www.mca.gov.cn/article/zwgk/fvfg/shsw/200803 /20080310012158.shtml

Advertisements
Chuyên mục:Luật, XÃ HỘI Thẻ:
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: